AB-ING OPTIMUM d.o.o Brodogradnja, remont brodova

U našoj dugogodišnjoj praksi stekli smo povjerenje mnogih klijenata tako da se na našoj referentnoj listi nalaze:

  • GP KRK
  • MONTING
  • MONTER
  • SIEMENS
  • CB & LUMMUS s.r.o.
  • ZID